Giurgola, Romaldo

views updated

Giurgola, Romaldo (1920– ). See Mitchell & Giurgola.