views updated

Shikatsu (Zen shouting): see LIN-CHI I-HSÜAN.

Shikatsu

Updated About encyclopedia.com content Print Article Share Article