Chungjin

views updated

Chungjin: see Chongjin, North Korea.