Chung-kuo-shih

views updated

Chung-kuo-shih (Chʾan/Zen master): see NAN-YANG HUI-CHUNG.