Shih-chia-chuang

views updated

Shih-chia-chuang: see Shijiazhuang.