Nabuchodonosor

views updated

Nabuchodonosor (năb´yōōkədŏn´əsôr´), variant of Nebuchadnezzar.