Sotnikova, Yuliya (1970–)

views updated

Sotnikova, Yuliya (1970–)

Russian runner. Name variations: Yulia Sotnikova. Born Nov 18, 1970, in Russia.

Won a bronze medal for 4×400-meter relay at Sydney Olympics (2000).