A'ishah Bint Talhah (fl. 7th c.)

views updated

A'ishah Bint Talhah (fl. 7th c.)

Niece of A'ishah bint Abi Bakr. Dau. of Umm Kulthum (half-sister of A'ishah bint Abi Bakr) and Talhah; sister of Zakariya; m. 'Abd Allah.