Kenko, Yoshida

views updated

Kenko, Yoshida (i.e., Yoshida Kenko): see YOSHIDA FAMILY.