Kālāmukhas

views updated

Kālāmukhas (Śaiva sect): see ŚAIVISM.