Khortytsya

views updated

Khortytsya or Khortitsa: see Zaporizhzhya.