Jiaozhou

views updated

Jiaozhou: see Kiaochow, China.