Chudskoye, Lake

views updated

Lake Chudskoye: see Peipus, Lake.