stesso

views updated

stesso, stessa, stessi, stesse (It.). Same.