Tinca tinca

views updated

Tinca tinca (tenca) See CYPRINIDAE.

About this article

Tinca tinca

Updated About encyclopedia.com content Print Article Share Article