Sankan

views updated

Sankan (‘three barriers’ of Zen Rinzai teaching): see HUANG-LUNG HUI-NAN.