Tashkurgan

views updated

Tashkurgan or Tash-Kurgan, Afghanistan: see Khulm.