Fu-chou (city, Jiangxi province, China)

views updated

Fu-chou or Fuchow, Jiangxi prov., China: see Linchuan.