taxidermy

views updated Jun 11 2018

tax·i·der·my / ˈtaksəˌdərmē/ • n. the art of preparing, stuffing, and mounting the skins of animals with lifelike effect.DERIVATIVES: tax·i·der·mal / ˌtaksəˈdərməl/ adj.tax·i·der·mic / ˌtaksəˈdərmik/ adj.tax·i·der·mi·cal·ly / ˌtaksəˈdərmik(ə)lē/ adv.

taxidermy

views updated Jun 11 2018

taxidermy XIX. f. Gr. táxis arrangement + dérma skin; see -Y3.
Hence taxidermist XIX.