Sou.

views updated

Sou. (or sou.) south(ern)
• (or Soton) Southampton