KK

views updated

KK Kabushiki Kaisha (Japanese: joint-stock company)
• Physics Kaluza-Klein (as in KK theory)
• British vehicle registration for Maidstone