CTK

views updated

CTK (formerly) Ceskoslovenská Tisková Kancelář (Czechoslovak Press Bureau)