coch. med.

views updated

coch. med. Med. cochleare medium (Latin: dessertspoonful)