vitamin G

views updated

vitamin G Obsolete name for vitamin B2.