Su Xiaokang

views updated

SU XIAOKANG

SU XIAOKANG. Chinese, b. 1949. Genres: Plays/Screenplays, Autobiography/Memoirs. Career: Former television journalist and writer in China; editor of magazine Democratic China. Publications: (with Wang Luxiang and Xia Jun) He Shang (six-part television documentary, title means: Deathsong of the River), 1988; Dang dai hun bian chen si lu, 1988; (with Luo Shixu and Zhen Zheng) Wu tuo bang ji: Lushan hui yi ji shi, 1989; Yin yang da lie bian: Guan yu xian dai hun yin di tong ku si kao, 1989; Zi you bei wang lu, 1989; Long de bei chang, 1989; Gendai Chugoku no kiga to hinkon, 1990; He shang ji wai ji, 1990; (with Wang Luxiang) Deathsong of the River: A Reader's Guide to the Chinese TV Series He Shang, 1991; Yuan si zhong sheng sui, 1996; Li hu li jie zi xu, 1997, trans. by Zhu Hong as A Memoir of Misfortune, 2001. Address: c/o Author Mail, Alfred A. Knopf Inc., 201 East 50th St., New York, NY 10022, U.S.A.