Blauw, Wim

views updated

BLAUW, Wim.

BLAUW, Wim. Dutch, b. 1942. Genres: Sociology. Career: High school teacher of commercial sciences, Rotterdam, Netherlands, 1965-66; Erasmus University, Rotterdam, assistant professor, 1971-77, associate professor of economic sociology, 1977-. Rotterdam School of Architecture, assistant professor, 1972-80. Housing Association of Schoonhoven, president, 1977-81. Publications: (with H. Van Dijke, T. Van Gils, and F. Van Wijnen) Luchtverontreiniging: laten de industriele leiders ons stikken? (title means: Air Pollution and the Societal Responsibility of Industrial Leaders), 1970; (with J.H. Elich) Emigreren (Emigration), 1983; Suburbanisatie en sociale contacten (Suburbanisation and Social Contacts), 1986; De ontsluiting van twee waarden (The Opening of Two Polders), 1989. EDITOR: (with C. Pastor) Soort by soort. Beschouwingen over ruimtelijke segregatie als maatschappelijk probleem (Essays on Spatial Segregation as a Social Problem), 1980; Ruimte voor Openbaarheid (Space for Public Life), 1989; (with E.D. Huttman and J. Saltman, and contrib.) Urban Housing Segregation of Minorities in Western Europe and the United States, 1991; (with W.A. Arts, C. Rijnvos, and G.A. van der Wal) Tempora Mutantur: Over maatschappelijke verandering en ontwikkelingen in het sociale denken (Tempora Mutantur: On Social Change and Developments of Social Thoughts), 1992. Address: Faculty of Economic Sciences, Erasmus University, PO Box 1738, 3000 DR Rotterdam, Netherlands.