Tochenova, Klavdiya (1921–)

views updated

Tochenova, Klavdiya (1921–)

Soviet track-and-field athlete. Born Nov 16, 1921, in USSR.

At Helsinki Olympics, won a bronze medal in the shot put (1952).