saprozoite

views updated

saprozoite See saprotroph.