Shuji, Tsushima

views updated

Tsushima Shuji: see Dazai, Osamu.