Salvi, Giovanni Battista

views updated

Giovanni Battista Salvi: see Sassoferrato.