Pleshcheyevo, Lake

views updated

Lake Pleshcheyevo, Russia: see Pereslavl-Zalesski.