Jeaterai

views updated

Jeaterai (jēăt´ərā´, jē´ātərā´ī): see Ethni.