Ida Mountains

views updated

Ida Mountains: see Kaz Daği.