Chamaeleo chamaeleon

views updated Jun 27 2018

Chamaeleo chamaeleon (common chameleon, European chameleon, Mediterranean chameleon) See CHAMAELEONTIDAE.

common chameleon

views updated May 21 2018

common chameleon (Chamaeleo chamaeleon) See CHAMAELEONTIDAE.