minke whale

views updated May 14 2018

minke whale (lesser rorqual, Balaenoptera acutorostrata) See BALAENOPTERIDAE.

Balaenoptera acutorostrata

views updated May 11 2018

Balaenoptera acutorostrata (minke, lesser rorqual) See BALAENOPTERIDAE.