sooth

views updated

sooth (arch. as in in (good) s.) truth. OE. sōð = OS. sōð, f. corr. adj. OE. sōð = OS. sōð, ON. sannr, saðr :- Gmc. *sanþaz :- IE. *sontos, rel. to Goth. *sunjis true (in fem. sunja) :- IE. *sṇtyós; cf. Skr. satyá-.
Hence soothfast truthful, faithful. OE. sōðfæst. soothsayer †one who speaks the truth; one who claims to foretell the future XIV.