Brazdžionis, Bernardas 1907–2002

views updated

Brazdžionis, Bernardas 1907–2002

(Vytė Nemunėlis)

PERSONAL: Born February 2, 1907, in Stebeikėliai, Lithuania; immigrated to Germany, 1944; immigrated to the United States, 1949; died July 11, 2002, in Los Angeles, CA; son of Jonas and Morta Brazdžionis; married; wife's name Aldona; children: Algis (son). Education: Lithuanian State University, Kaunas, graduated, 1934. Religion: Roman Catholic.

CAREER: Poet, editor, and journalist. Maironis Museum of Literature, Kaunas, Lithuania, curator, 1940–44; editor and typesetter for the publisher of a Lithuanian encyclopedia, Boston, MA, beginning 1949; Lietuvių dienos (monthly journal; title means "Lithuanian Days"), Los Angeles, CA, editor, beginning 1954.

MEMBER: Lithuanian Society of Writers (president, 1961–65, 1980–83).

AWARDS, HONORS: National Literary Prize of Lithuania, c. 1939, for Kunigaikščių miestas: Keturios giesmės iš Vilniaus praeities; Lithuanian literary prizes for Didžioji kryžkelė: Eilėraščiai and Vidudienio sodai; honorary doctorate from Vytautas the Great University, 1994; Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas, 1998; High Pontifical Order of St. Gregory the Great, 1998.

WRITINGS:

(With Kazys Aukštikalnis) Baltosios dienos (poetry; title means "White Days"), [Biržai, Lithuania], 1926.

Verkiantis vergas: Poems (title means "Weeping Slave"), Šešupės (Marijampolė, Lithuania), 1928.

Amžinas žydas: Eilėraščiai (poetry; title means "The Wandering Jew"), Demikis (Kaunas, Lithuania), 1931.

Krintančios žvaigždės: Eilėraščiai socialiniai eknominiai, tėvynės meilė, religinio pobūdžio ir lyrika (poetry; title means "Falling Stars"), Sakalas (Kaunas, Lithuania), 1933.

Ženklai ir stebuklai: Eilėraščiai (poetry; title means "Signs and Miracles"), Sakalas (Kaunas, Lithuania), 1936.

Kunigaikščių miestas: Keturios giesmės iš Vilniaus praeities (poetry; title means "City of Grand Dukes"), Sakalas (Kaunas, Lithuania), 1939, revised edition, 1940.

Šaukiu aš tautą: Piliakalnių balsai (poetry; title means "I Call the Nation"), [Kaunas, Lithuania], 1941.

Iš sudužusio laivo: 1940–41 eilėraščiai (poetry; title means "From a Sunken Ship"), Sakalas (Kaunas, Lithuania), 1943.

Per pasaulį keliauja žmogus (poetry; title means "Man's Earthly Journey"), Sakalas (Kaunas, Lithuania), 1943.

Viešpaties žingsniai (poetry; title means "The Lord's Steps"), [Kaunas, Lithuania], 1943.

Svetimi kalnai (poetry; title means "Foreign Mountains"), A. Urbonis (Tübingen, Germany), 1945.

Šiaurės pašvaistė (poetry; title means "Northern Lights"), L. Vismantas (Würzburg, Germany), 1947.

(Editor) Tremties metai: Lietuvių rašytojų metraštis, 1947, Patria (Tübingen, Germany), 1947.

(Editor) Jonas Aistis, Pilnatis: parinktos eiles, L. Vismantas (Schweinfurt, Germany), 1948.

Lietuvai tėvynei, [Chicago, IL], 1952.

Didžioji kryžkelė: Eilėraščiai (poetry; title means "The Great Crossroads"), Terra (Chicago, IL), 1953.

Vaidila Valiūnas, Lietuvių dienos (Los Angeles, CA), 1956.

(Editor, with Benys Babrauskas) Lietuvių beletriskos antologija, two volumes, Lietuvišskos knygos klubas (Chicago, IL), 1957, 1965.

Vidudienio sodai (poetry; title means "Noontime Gardens"), Lietuvių dienos (Los Angeles, CA), 1961.

Poezijos pilnatis (poetry; title means "The Wholeness of Poetry"), Brazdžionio poezijos rinktinei leisti komitetas (Los Angeles, CA), 1970, enlarged edition, Lietuvos kultūros fondas, Sietynas (Vilnius, Lithuania), 1989.

(Editor, with Antanas Vaičiulaitis) Petras Karuža, Kazys Karuža (Chicago, IL), 1984.

Po aukštaisiais skliautais (poetry; title means "Under Heaven's Domes"), Lietuviųdienų leidykla (Los Angeles, CA), 1989.

Tarp žemės ir dangaus: Eilėraščiai, edited by Laima Grigaitytė, Šviesa (Kaunas, Lithuania), 1992.

Pavasario kelionė: Lyrikos rinktinė jaunimui, Raštija (Vilnius, Lithuania), 1992.

Tysiąc obrazów, Šviesa (Kaunas, Lithuania), 1992.

Naujametiniai eilėraščiai, Atmintis (Kaunas, Lithuania), 1994.

Vilčių valtys: Naujametiniai eilerašciai, Rezist. paveldo archyvas Atmintis (Kaunas, Lithuania), 1995.

Šiapus ir anapus mūsų laiko: Eilėraščiai, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla (Vilnius, Lithuania), 1997.

Kur tą velų rudeni eini …, Atmintis (Kaunas, Lithuania), 1997.

(With Algimantas Brazinskas) Mano protėvių žemė: Mišriam chorui su fortepijonu, Lietuvos muziku draugija (Vilnius, Lithuania), 1997.

English translations of poetry are represented in anthologies, including The Green Oak: Selected Lithuanian Poetry, edited by Clark Mills and Algirdas Landsbergis, translated by Mills and Demis Jonaitis, Voyages Press (New York, NY), 1962; Selected Post-War Lithuanian Poetry, edited and translated by Jonas Dzanys, Manyland Books (Woodhaven, NY), 1978; and Shifting Borders: East European Poetries of the Eighties, edited by Walter Cummins, Fairleigh Dickinson University Press (Rutherford, NJ), 1993. Contributor to periodicals. Editor of journals and almanacs.

UNDER PSEUDONYM VYET NEMUNELIS

Mažųjų pasaulis: Eilėraščiai vaikams, [Kaunas, Lithuania], 1931.

Drugeliai: Eilėraščiai vaikams, Sakalas (Kaunas, Lithuania), 1934.

Kiškio kopūstai: Eilėraščiai vaikams, Sakalas (Kaunas, Lithuania), 1936, revised edition, 1937.

Algirdukas Pupuliukas ir Kazytė jo sesytė, Lietuvos vaiko draugija (Kaunas, Lithuania), 1937.

Laiško kelionė Argentinon, [Kaunas, Lithuania], 1938.

Vyrai ir pipirai: Eilėraščiai, Sakalas (Kaunas, Lithuania), 1938.

Meškiukas Rudnosiukas (children's poetry), Sakalas (Kaunas, Lithuania), 1939, Lietuvių dienū leidykla (Los Angeles, CA), 1966.

Purienos: Eilėraščiai mažiesiems, Sakalas (Kaunas, Lithuania), 1939, revised edition, ABC (Vilnius, Lithuania), 1992.

Dėdė rudenėlis: Eilėraščiai mažiesiems, LTSR Valstybinė leidykla (Kaunas, Lithuania), 1941.

Gintaro kregždutė: Eilėraščiai, Valstybinė leidykla (Kaunas, Lithuania), 1943.

(Translator) Adolf Holst, Mokykla miške, Valstybinė leidykla (Kaunas, Lithuania), 1943.

Pavasario upeliai, [Kaunas, Lithuania], 1944.

Kalėdų Senelis, [Kaunas, Lithuania], 1944.

Tėvų nameliai, Spaudos darbininkų sambūris Baltija (Haffkrug, Germany), 1945, revised edition, Patria (Tübingen, Germany), 1947.

Mažoji abėcėlė, Patria (Tübingen, Germany), 1946.

Pietų vėjelis, [Brooklyn, NY], 1952.

Po Tėvynės dangum: Eilėraščiai, Vaga (Chicago, IL), 1952.

Mažųjų dienos: Vaikų poezijos rinktinė, Brazdžionio poezijos rinktinei leisti komitetas (Los Angeles, CA), 1984.

Pažiūrėk į dangų: Mūsų šventės ir kitos brangios Dievo dienos, Ardor (Marijampolė, Lithuania), 1996.

Stryk Pastrykt Velykis: Velykų kiškučio nuotykių, Ardor (Marijampolė, Lithuania), 1996.

BIOGRAPHICAL AND CRITICAL SOURCES:

BOOKS

Dictionary of Literary Biography, Volume 220: Twentieth-century Eastern European Writers, Gale (Detroit, MI), 2000, pp. 77-82.

OBITUARIES

PERIODICALS

Chicago Tribune, July 13, 2002, p. 1-23.

Los Angeles Times, July 15, 2002, p. B9.

About this article

Brazdžionis, Bernardas 1907–2002

Updated About encyclopedia.com content Print Article