Novokshchenova, Olga (1974–)

views updated

Novokshchenova, Olga (1974–)

Russian synchronized swimmer. Born Nov 29, 1974, in Moscow, USSR.

At World championships, won a team gold medal (1998); won a team gold medal at Sydney Olympics (2000) and a team gold medal at Athens Olympics (2004).