Bali, Rifat

views updated

BALI, RIFAT

BALI, RIFAT (1948– ), Turkish scholar. Bali was born in Istanbul and graduated from Sorbonne University, Ecole Pratique des Hautes Etudes. His fields of expertise are antisemitism, conspiracy theories, relations between the Turkish state and the non-Muslim minorities, the Jews in the Republican period, and the appearance of the new bourgeoisie in Turkey after 1980. His works include: Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri Bir Türkleştirme Serüveni, 1923–1945 (1999); Musa'nın Evlatları Cumhuriyet'in Yurttaşları (2001), Les Relations entre Turcs et Juifs dans La Turquie Moderne (2001), Tarz-ı Hayat'tan Life Style'a (2002), Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri, Aliya Bir Toplu Göçün Öyküsü, 1946–1949 (2003), Devlet'in Yahudileri ve 'Öteki' Yahudi (2004), Anadolu'dan Yeni Dünya'ya (2004), Türkiye'de Yayımlanmış Yahudilikle İlgili Kitap, Tez ve Makaleler Bibliyografyası 1923–2003 (2004), Avram Benaroya: Un Journaliste Juif Oublié suivi de ses Mémoires (2004).

[Jacob M. Landau (2nd ed.)]

About this article

Bali, Rifat

Updated About encyclopedia.com content Print Article