Rashtriya Svayamsevak Sangh

views updated

Rashtriya Svayamsevak Sangh (Indian political militia): see BHARATYA JANATA PARTY.