Gensha Shibi

views updated

Gensha Shibi (Ch'an/Zen master): see HSÜANSHA SHIH-PEI.