Voroshilov

views updated

Voroshilov: see Ussuriysk, Russia.