Tsushima, Shuji

views updated

Shuji Tsushima: see Dazai, Osamu.