amb

views updated May 08 2018

amb See AMBULACRUM.

amb

views updated Jun 27 2018

amb See AMBULACRUM.

AMB

views updated May 29 2018

AMB Air Ministry bulletin
• (USA) Airways Modernization Board

Amb.

views updated Jun 27 2018

Amb. (or Ambas.) Ambassador
• ambulance