Tschudi, Burkhardt

views updated

Tschudi, Burkhardt. See Shudi, Burkat.