barbette

All Sources -
Updated Media sources (1) About encyclopedia.com content Print Topic Share Topic
views updated

barbetteabet, aiguillette, anisette, Annette, Antoinette, arête, Arlette, ate, baguette, banquette, barbette, barrette, basinet, bassinet, beget, Bernadette, beset, bet, Bette, blanquette, Brett, briquette, brochette, brunette (US brunet), Burnett, cadet, caravanette, cassette, castanet, cigarette (US cigaret), clarinet, Claudette, Colette, coquette, corvette, couchette, courgette, croquette, curette, curvet, Debrett, debt, dinette, diskette, duet, epaulette (US epaulet), flageolet, flannelette, forget, fret, galette, gazette, Georgette, get, godet, grisette, heavyset, Jeanette, jet, kitchenette, La Fayette, landaulet, launderette, layette, lazaret, leatherette, let, Lett, lorgnette, luncheonette, lunette, Lynette, maisonette, majorette, maquette, Marie-Antoinette, marionette, Marquette, marquisette, martinet, met, minaret, minuet, moquette, motet, musette, Nanette, net, noisette, nonet, novelette, nymphet, octet, Odette, on-set, oubliette, Paulette, pet, Phuket, picquet, pillaret, pincette, pipette, piquet, pirouette, planchette, pochette, quartet, quickset, quintet, regret, ret, Rhett, roomette, rosette, roulette, satinette, septet, serviette, sestet, set, sett, sextet, silhouette, soubrette, spinet, spinneret, statuette, stet, stockinet, sublet, suffragette, Suzette, sweat, thickset, threat, Tibet, toilette, tret, underlet, upset, usherette, vedette, vet, vignette, vinaigrette, wagonette, wet, whet, winceyette, yet, Yvette •quodlibet • alphabet •ramjet, scramjet •propjet • turbojet • etiquette • outlet •triolet • calumet • cermet

views updated

barbette platform or mound for guns within a fortification. XVIII. — F., dim. of barbe (:- L. barba) BEARD; see -ETTE.