trophozoite

views updated

trophozoite In Sporozoa, the feeding stage that develops from the sporozoite.