Shu

views updated

Shu (reciprocity): see ETHICS (Confucian).