Midi, Pic du

views updated

Pic du Midi: see Pic du Midi d'Ossau.