XPG

views updated

XPG Computing X/Open's portability guide